.:๑۩۞۩๑ Welcome to My Khe Sanh 4Rum ๑۩۞۩๑ :.
-------------------- Welcome to My Khe Sanh --------------------
.:๑۩۞۩๑ Welcome to My Khe Sanh 4Rum ๑۩۞۩๑ :.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.:๑۩۞۩๑ Welcome to My Khe Sanh 4Rum ๑۩۞۩๑ :.


 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Thông báo Format mới của Forum Idols 2011. Nl5gf2nb2efjb7w95lu8Thông báo Format mới của Forum Idols 2011. Nl5gf2nb2efjb7w95lu8Thông báo Format mới của Forum Idols 2011. Nl5gf2nb2efjb7w95lu8Thông báo Format mới của Forum Idols 2011. Nl5gf2nb2efjb7w95lu8
Thông báo Format mới của Forum Idols 2011. Cattop_l Thông báo Format mới của Forum Idols 2011. Cattop_r


Thông báo Format mới của Forum Idols 2011.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

Admin
Admin
CotAdmin
CotAdmin


Tổng số bài gửi : 103
Join date : 02/06/2009
Age : 28
Đến từ : x7 - QH

Bài gửiTiêu đề: Thông báo Format mới của Forum Idols 2011. Thông báo Format mới của Forum Idols 2011. I_icon_minitimeMon Jun 15, 2009 9:50 pm

1. Cách th?c t? ch?c c?a Forum Idols 2009.
- Forum Idols 2009 ???c t? ch?c theo cách th?c chung c?a m?t ch??ng trình ?? vui ?? h?c ? tr??ng trung h?c.
- T? ch?c theo m?t dây chuy?n các ch??ng trình n?i ti?p: kh?i ??u là m?t kì thi vòng lo?i Forum Idols, ti?p ??n là t? ch?c Ca khúc h?c ???ng và cu?i cùng là chung k?t Forum Idols, ph??ng th?c này m?t ph?n có l?i, m?t ph?n l?i không mang gì v? ???c cho Forum ??i di?n:
+ Nh?ng m?t l?i mà Forum idols 2009 có ???c: Thiên v? h?c t?p h?n là gi?i trí, vì v?y s? mang l?i nhi?u ki?n th?c b? ích cho các b?n h?c sinh v? m?i m?t trong cu?c s?ng, t?o ???c m?t sân ch?i lành m?nh và lí thú.
+ Bên c?nh m?t l?i thì c?ng có nh?ng m?t h?i mà ch??ng trình ?ã m?c ph?i: ch?a theo xu h??ng chung c?a teen ta và h?c ???ng, ch?a mang l?i m?t l?i ích gì cho m?t Forum ??i di?n cho ch??ng trình.
===>> ?ó là nh?ng m?t l?i và không có l?i cho Forum Idols, là c? s? ?? t? ch?c ti?p m?t Forum Idols 2011.
- Forum Idols 2009 tuy ch?a di?n ra tr?n v?n nh?ng Forum Idols 2009 ?ã gây nên m?t ti?ng vang l?n cho h?c ???ng, kh?i hi?u c?a m?t ch??ng trình ?i vào h?c ???ng c?a h?c sinh, ??c bi?t là liên hoan âm nh?c Ca Khúc H?c ???ng!. Forum Idols 209 ???c t? ch?c theo Fomat c?a ???ng lên ??nh Olympia, t? ch?c nh? m?t ch??ng trình th?t s? ? Trung tâm v?n hóa thông tin huy?n H??ng Hóa.
- Forum Idols 2009 có s? tham gia c?a m?t s? thành ph?n sau:
+ Phòng VHTT huy?n H??ng Hóa
+ Tr??ng THCS Khe Sanh
+ Tr??ng THPT H??ng Hóa

===>> Kinh nghi?m và bài h?c ? ?ây là gì?
==> Không nên t? ch?c nh? m?t ch??ng trình th?t s?!
==> Không nên ph?i h?p v?i b?t c? m?t thành ph?n nào ( tr? các thành ph?n ch? qu?n và tài tr?).
==> Nên t? mình ??ng ra t? ch?c cho riêng Forum c?a mình ?? t? thu hút thành viên!
==> Nên t?o nh?ng ch??ng trình b? ích th?t s? và ?úng v?i phong cách xã h?i hi?n nay
=======>>>> ?ó là nh?ng gì mà Forum Idols 2009 ?ã làm ???c và ch?a làm ???c, Forum Idols 2011 s? mang m?t phong cách hoàn toàn m?i, m?t t?m nhìn m?i mang v? ??p hi?n ??i và ?em l?i nhi?u l?i ích cho Forum ch? qu?n!

2. Công b? Fomat và th? l? ch??ng trình Forum Idols 2011.
a, Forum Idols 2011 s? mang m?t phong cách hoàn toàn m?i!
- Forum Idols 2011 s? không theo Fomat chung c?a Forum Idol 2009, ?i?u ?ó có ngh?a là s? không t? ch?c nh? m?t ch??ng trình th?t s? t?c là có ??ng kí, có tham gia, có gi?i th??ng hi?n th?c, có s? tham gia c?a m?t s? thành ph?n tr? giúp,... , không t? ch?c "ngoài" - ngo?i ch??ng mà t? ch?c trên chính Forum ch? qu?n.
b, M?t s? thông tin ban ??u t? BQT.
- Forum ??i di?n: My Khe Sanh 4Rum.
- Ngày t? ch?c: 10/10/2010 ??n 01/2011 nh?ng l?y n?m 2011 làm n?m chu?n vì b?t ??u là t? n?m 2009 và 2 n?m t? ch?c m?t l?n.
- Không có các thành ph?n nào tham gia h? tr? c?ng không có tài tr?.
- Forum Idols 2011 s? không c?n m?t chi phí nào quá l?n c?ng không c?n ph?i xin tài tr?.
- Forum Idols 2011 s? ???c t? ch?c tr?c tuy?n, không theo Forum Idols 2009.
- Forum idols 2011 ???c t? ch?c nh?m m?c ?ích t?ng s? thành viên c?a Forum ch? qu?n, tìm ra nh?ng Mod tài n?ng ?? ??a Forum phát tri?n.
c, Công b? Th? l? và Fomat t? ch?c.
* Thành ph?n tham gia: t?t c? các Mem và Mod trong 4Rum ??u có th? tham gia, mem ngo?i ban mu?n tham gia thì ph?i ??ng kí v?i 4Rum.
* M?c ?ích: Down xu?ng m?t s? Mod h?t nhi?m kì và Up lên các Mod trúng tuy?n, ??ng th?i s? có các gi?i khuy?n khích dành cho mem không trúng tuy?n.
* Các gi?i trong cu?c thi Forum Idols 2011:
- Mod Pro: ???c làm Mod c?a các chuyên m?c mà mình ??ng kí d? thi, c?ng v?i m?t CD ph?n m?m ho?c game theo yêu c?u.
- SMod Pro: Smod Pro làm ch?c v? ?i?u khi?n các Mem Pro khi Mod Pro c?n dùng các Mem ?ó, gi?i th??ng gi?ng nh? ModPro. Khi Mod Pro h?t nhi?m kì trong 4Rum ( m?i nhi?m kì là 1 n?m) thì SMod Pro lên thay, Mod Pro Down xu?ng làm t? v?n viên ADVS và ngh? h?u ??i kì Forum Idols ti?p theo.
- Mem Pro: Gi?i th??ng dành cho mem xu?t s?c và ???c lên làm SMoem - ch?c v? lên thay SMod Pro khi SMod Pro vi ph?m quy ??nh n?ng, ??ng th?i Mem Pro s? có quy?n làm Mod h? tr? cho m?t s? chuyên m?c mà Mod Pro c?n ng??i h? tr?.
- LovelyMem: Ch?c v? "Mem d? th??ng" dành cho các mem tr? l?i ???c các câu h?i ?úng n?i dung mà BQT ?? ra. ??ng th?i LovelyMem s? ???c t?ng m?t VCD nh?c b?n quy?n.
- BelleMem: "Hoa khôi c?a 4Rum" - Ch?c v? giành cho mem trong cu?c thi nhi?p ?nh do BQT t? ch?c. ??t ???c BelleMem, b?n s? là ng??i ??i di?n c?a 4Rum, ???c t?ng 3 Poster Ca s? n?i ti?ng th? gi?i.
* C? c?u và th?i gian t? ch?c:

- Th?i gian: B?t ??u ??ng kí t? ngày 01/08/2010 trên My Khe Sanh 4Rum vào nh?ng chuyên m?c ?ã ??nh s?n. Th?i gian t? ch?c t? ngày 10/10/2010 ??n h?t 05/2011 trên My Khe Sanh 4Rum.
- L? khai m?c: 08h00 ngày 10/10/2010.
- Các cu?c thi:
+ Cu?c thi tuy?n ch?n ModPro: t? 08h00, 11/10/2010 ??n h?t ngày 15/10/2010.
+ Cu?c thi tuy?n ch?n SMod Pro: t? 08h00, 18/10/2010 ??n h?t ngày 23/10/2010.
+ Cu?c thi tuy?n ch?n MemPro: t? 08h00, 25/10/2010 ??n h?t ngày 30/10/2010.
+ Cu?c thi tuy?n ch?n LovelyMem: t? 08h00 ngày 06/12/2010 ??n h?t ngày 11/12/2010.
+ Cu?c thi tuy?n ch?n BelleMem: 13/12/2010 ??n h?t ngày 18/12/2010
===>> Trong th?i gian t? 19/12/2010 ??n h?t ngày 31/12/2010: BQT s? l?c l?i nh?ng Mem d? thi ???c l?t vào vòng chung k?t ?? d? thi chung k?t vào ngày 02/01/2011.
+ 02/01/2011: Chung k?t ch?n ra nh?ng ng??i xu?t s?c ?? làm nh?ng ch?c v? trong 4Rum!
* Th? l? d? thi:
- Tuy?n ch?n ModPro và SModPro s? cùng chung m?t hình th?c: Các mem d? thi s? tr? l?i các câu h?i v? các l?nh v?c h?c t?p, game, máy tính, cu?c s?ng,... ?úng nh? n?i dung trong chuyên m?c mà mem ??ng kí. Mem g?i câu tr? l?i chính xác nh?t, d? hi?u nh?t và ng?n g?n nh?t b?ng cách PM l?i cho Ban T? ch?c qua Admin ho?c m?t s? mem tham gia BTC.
VD: Mem A ??ng kí làm Mod c?a chuyên m?c H?c t?p thì BQT s? ??a ra nh?ng câu h?i hay v? h?c t?p ( ???c Copy/Paste ? nh?ng 4Rum n?i ti?ng khác qua) mà các mem th??ng h?i nh?t, A p?i tr? l?i câu h?i ?ó nh? m?t Mod th?t s? qua PM cho BTC.
+ S? có 5 câu h?i ?úng ch? ?? l?a ch?n c?a Mem và 2 câu h?i tình hu?ng hay x?y ra trong 4Rum (Spam...) ?? các mem x? lý tình hu?ng, các câu h?i th??ng không quá dài và c?ng không quá ??n gi?n, các mem ph?i tr? l?i th?t nhanh và chính xác b?ng cách tìm trên nh?ng 4Rum khác ho?c vào Google!
- Tuy?n ch?n MemPro: tuy?n ch?n mempro thì khác v?i tuy?n ch?n Mod, Mem tham d? cu?c thi ph?i ??a ra 5 câu h?i hay nh?t v? m?i ch? ?? trong cu?c s?ng ???c ?? c?p trong 4Rum (VD: Game, h?c t?p, ph?n m?m, máy tính, yêu, âm nh?c,...). Mem nào có câu h?i ?n t??ng và hay nh?t thì ???c ch?n.
- Tuy?n ch?n LovelyMem: mem s? tr? l?i các câu h?i vui do BTC ?? ra, câu tr? l?i nào ?n t??ng thì mem ?ó ???c ch?n.
- Tuy?n ch?n BelleMem: ph?n này th?c ch?t là m?t cu?c thi nhi?p ?nh dành cho nh?ng ai Pro ngh? thu?t, các mem s? Up lên 4Rum nh?ng b?c ?nh d? thi, ?i?u ki?n là b?c ?nh ?ó ch?a ???c s? d?ng trong cu?c thi nào và không qua x? lý b?t c? m?t ch??ng trình x? lý ?nh nào, không ???c lòng ghép, không t?y màu, không ???c làm khung,...nói chung m?i tác ??ng ??n b?c ?nh ??u không ???c ch?p nh?n, ?nh ph?i là ?nh thô ban ??u thôi. B?c ?nh nào ?n t??ng nh?t và th?a mãn yêu c?u thì ???c ch?n.
===>>T?t c? các cu?c thi trên ??u di?n ra trên MKS 4Rum, các chuyên m?c ?? d? thi BQT s? t? ch?c sau.
==>M?i chi ti?t xin liên h?: wktetp_rmandb, email: tamtranlinhtam@yahoo.com! Mong các mem ?ng h? nghen!

_________________
♥️๑۩۞۩๑¤™️—»(¯`'•.Admin.•'´¯)«—™️¤๑۩۞۩
-----~*~-----
Thông báo Format mới của Forum Idols 2011. 3finjuo7i1zjtm0vycj
Về Đầu Trang Go down
https://mykhesanh.forumvi.com

Thông báo Format mới của Forum Idols 2011.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:๑۩۞۩๑ Welcome to My Khe Sanh 4Rum ๑۩۞۩๑ :. :: ♥๑۩۞۩๑¤™—»(¯`'•.BAN QUẢN TRỊ.•'´¯)«—™¤๑۩۞۩๑♥ :: Thông Báo Chung-